Holdtilmelding Holdoversigt Kalender
 

Velkommen

Velkommen til sæsonen 2019-2020 i Hornbæk Idrætsforenings Gymnastikafdeling.

Vi er glade for, at du har valgt at dyrke idræt i vores gymnastikafdeling og vi håber, at vi kan leve op til dine forventninger.

At gå til gymnastik handler ikke kun om aktiviteten, men i høj grad også om glæde, spontanitet, engagement samt om kvalitativt samvær med andre, der har samme interesse. Det gælder både børn og voksne.

Husk du kan være med til at præge gymnastikafdelingen, så kom med dine input: Ris, ros eller gode ideer - har du noget på hjertet, er du altid velkommen til at spørge din instruktør eller tage kontakt til én fra bestyrelsen.


Lidt om foreningen

Hornbæk Idrætsforening er med knap 3300 medlemmer Helsingør Kommunes største idrætsforening, med 15 afdelinger som spænder vidt fra idrætsmæssige til kulturelle aktiviteter. Hornbæk Idrætsforening sætter især børn og unge i centrum, men også voksne i alle aldre er selvfølgelig med til at gøre det sociale og kulturelle islæt til et vigtigt element i en forening som vores.

Gymnastikafdelingen er således den ene af de 15 afdelinger. Afdelingen havde sidste sæson 450 tilmeldinger og er dermed den næststørste afdeling i foreningen.


Dit medlemskab af Gymnastikafdelingen

Når du er tilmeldt et - eller flere hold - og du har modtaget kvittering for kontingentbetaling, er du medlem af Hornbæk IF's Gymnastikafdeling.

Kontingent refunderes som hovedregel ikke. Hvis du mod forventning senere skulle opleve, at indholdet af undervisningen ikke lever op til dine forventninger i forhold til holdbeskrivelsen, kan du, efter aftale med instruktøren på dit hold og holdets kontaktperson, skifte til et andet hold. Såfremt du ikke længere ønsker at være tilmeldt et hold, bedes du framelde dig hos medlemsansvarlig Pernille Kaslov, pernille@kaslov.dk eller tlf. 40 72 74 94. Du giver dermed mulighed for, at én fra vore ventelister kan blive tilbudt en plads.


Gymnastikafdelingens instruktører

Vi har i den kommende sæson tilknyttet 16 instruktører. Vi forventer af vores instruktører, at de er engagerede og veluddannede og at de til stadighed får opdateret deres færdigheder, hvilket vi i bestyrelsen ser som én af vore vigtigste opgaver at støtte og give mulighed for.

Vi forventer af vore instruktører, at de tilrettelægger og afvikler træningen i overensstemmelse med holdbeskrivelsen, samt at de registrerer medlemsfremmøde til brug for medlemsindberetning til hovedafdelingen i Hornbæk Idrætsforening, til DGI samt til Helsingør kommune.

Vi har ligeledes tilknyttet et antal unge hjælpeinstruktører, hvis opgave det er at hjælpe instruktørerne med at afvikle undervisningen, samt at sørge for praktiske ting, ligesom det kan være deres opgave at hjælpe med at motivere børn, hvis de skulle blive kede af det. Vi tilbyder løbende vores hjælpeinstruktører kurser, for at motivere dem og holde dem opdaterede. 


Gymnastikopvisning

Gymnastikafdelingen afholder hvert år gymnastikopvisning som afslutning på sæsonen. Det forventes at alle hold, bortset fra enkelte voksenhold, deltager i opvisningen. Nogle hold deltager herudover i amtets forårsopvisninger, stævner og andre arrangementer. Oplysninger herom fås hos holdets instruktør.


Praktiske oplysninger

Det er ikke tilladt at gå ind i salen, før det foregående hold er afsluttet.

Hvis uheldet er ude og du kommer til skade, er du dækket via gymnastikafdelings medlemskab af DGI, men kun såfremt skaden kan henføres til, at instruktøren er den, der bærer ansvaret for skaden. Derfor er det en god ide at tjekke din egen ulykkes-/ familieforsikring, da det er den, der skal dække, hvis du kommer til skade på anden måde.

Rygning er ikke tilladt på Hornbæk Skole og i Hornbæk Hallen.

 

Specielt for børn

 • Det er vigtigt, at alle børn har det godt i gymnastiksalen. Et glad barn er afslappet, motiveret og åben overfor, hvad der skal ske i gymnastiksalen. Vi håber, at I som forældre vil spørge, hvis I er i tvivl om noget, samt fortælle instruktøren, hvis Jeres barn er ked af det, så I i fællesskab kan give barnet lysten til gymnastik tilbage.
 • Barnet skal have tøj på, det kan røre sig i samt nogle gode gymnastiksko, som giver stor og sikker bevægelsesfrihed. Kondisko kan virke tunge og usmidige og lukker fødderne inde - netop på en årstid, hvor fødderne har brug for at blive “luftet”. Bare tæer er i nogle situationer fint, vær blot opmærksom på, at fodvorter er et stort problem. Derfor er det også en god ide ved badning efter træningen, at give barnet badetøfler på, eller lade dem bade med et par strømper på!
 • Drikkevarer og mad: Ingen drikkevarer eller mad i salen, da det virker forstyrrende på undervisningen. Det er en god ide, at lade barnet spise og drikke lidt inden eller efter gymnastiktimen. Husk at dit barn får “tisset af” inden timestart, så barnet ikke skal ud midt i undervisningen.
 • Vores børneinstruktører har forskellige holdninger til, hvor meget og hvornår forældre må være til stede, når der undervises. Spørg derfor instruktøren, hvis han/hun ikke selv har informeret. Det forventes at instruktørens anvisninger respekteres.
 • På småbørnshold: Underret instruktøren, hvis du ikke venter udenfor salen, men vælger at gå, mens dit barn bliver undervist.
 • Som en forudsætning for, at instruktøren kan undervise, har vi en klar forventning om, at børnene hører efter og følger instruktørens anvisninger og dermed indgår i og på det hold, de er tilmeldt. Det sociale element er af største betydning for, at et hold fungerer optimalt, så det er sjovt og udfordrende for alle børnene at gå til gymnastik. Ved tvivl inddrages holdets kontaktperson


Ferier og aflysninger

I skolens ferier er der ingen træning, med mindre andet er aftalt med den enkelte instruktør

Der er således ingen træning i flg. perioder:


 • Uge 42 (Efterårsferie)
 • 21 december 2019 til 4 januar 2020 begge dage incl. (Juleferie)
 • Uge 7 (Vinterferie)

Lørdags- og søndagshold aftaler med instruktør i.f.t. ferier

 

Der kan herudover komme aflysninger, idet skolen kan have arrangementer i løbet af sæsonen. Aflysninger oplyses ved mails/sms samt på vores hjemmeside hér.

 

Det kan forekomme, at en instruktør bliver syg. Vi vil, så vidt det er muligt, sørge for, at en anden af vore instruktører vikarierer. Men det kan desværre ske, at vi bliver nødt til at aflyse undervisningen. Dette sker via sms og evt. opslag på døren.

 

Vi refunderer ikke aflyst undervisning.


 

Andre vigtige datoer

 
 • Springvaganza 2019 aflyst
 • Juletræsfest lørdag d. 7. december 2019
 • Gymnastikopvisning lørdag d. 28. marts 2020


Flere arrangementer er undervejs. Hold øje med klubbladet eller på hjemmesiden hér.

 

            God fornøjelse med sæson 2019-2020 i Hornbæk IF’s Gymnastikafdeling
 


P.b.v.


Kirsten Grønlund

Formand

 

Bestyrelse:

 

Formand:

           Kirsten Grønlund
           Tlf. 20 97 98 94

kirsten3100@hotmail.com

 

Kasserer:

Ann- Birthe Rasmussen

Tlf. 51 88 68 28

ann-b@mail.dk


Medlemsansvarlig:

Pernille Kaslov

Tlf. 40 72 74 94

pernille@kaslov.dk


Sekretær:

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

amjgym@stofanet.dk


Bestyrelsesmedlem:

Maj-Britt Oltmann

Tlf. 21 20 82 88

majbrittoltmann@gmail.com

 

Leder af Gang og Løb:

Annette Lund Poulsen

Tlf. 49 70 01 00

annettelundpoulsen@gmail.com


 


 


http://hornbaekgymnastik.klub-modul.dk/cms/Clubhornbaekgymnastik/images/logo.png


Hornbæk IF’s gymnastikafdeling